Enne reisi küsime ettemaksuks 25-33 % majutuse kogumaksumusest.

Kui reis jääb ära, jääb ka ettemaks majutusele. Kui reis jääb ära reisija enda valikute tõttu, siis seda enam. Kui reis jääb ära reisijast mitte sõltuval põhjusel (lennufirma muudatused, tühistamised), siis saab reisija kompensatsiooni kindlustusest ning meie poolt väljastatava kinnituskirja alusel (kinnitus residentuuri ja ettemaksu kohta) saab kompensatsiooni ka majutuse ettemaksu ulatuses. See on kogemuslikult läbikäidud etapp.

Enamusel kordadel, kui plaanitud reis jääb ära tervislikel / meditsiinilistel põhjustel, kuulub see kindlasti kindlstusjuhtumi alla.

NB! Kui mingi antud olukord tekib, soovitame ka meiega asja arutada, et leida sobiv lahendus, jagada nõu.

Mõnikord saab teha nii – vastaval omavahelisel kokkuleppel – et u 50 % ette makstud rahast ärajäänud reisi puhul oleks tuleva reisi ettemaksuks.